Menu

MESURES D’ORGANITZACIÓ NEXT PERSONAL TRAINING CLUB

 • El personal i el clients que es troben afectats per la COVID-19, que tenen simptomatologia o que es troben aïllats perquè són contactes d’una persona malalta no poden dur a terme les activitats esportives fora del seu domicili ni a les instal·lacions esportives.

 • L’accés a les instal·lacions de NEXT PERSONAL TRAINING CLUB es realitzarà mitjançant reserva de l’espai que es vulgui utilitzar via web o telefònicament.

 • Caldrà diferenciar l’usuari que faci us de les dutxes, en aquest cas utilitzarà el vestuari, i els clients que no facin us de les dutxes, els quals podran deixar les seves pertinences a l’armari.

 • Les portes del centre romandran obertes per afavorir la bona circulació dels usuaris.

 • Els clients que arribin abans s’hauran d’esperar a la sala de recepció.

 • Els espais disponibles i el seu aforament són:

  • Sala Pilates: màx. 8 persones

  • Sala Entrenament 1: màx. 5 persones

  • Sala Entrenament 2: màx. 3 persones

  • Sala Entrenament 3: màx. 3 persones

  • Vestuari Femeni: màx. 3 persones

  • Vestuari Masculi: màx. 3 persones

 • Les reserves seran en franges de 60 minuts tenint en compte que els 5 últims minuts de cada franja les persones ja deuen haver sortit de la instal·lació per poder ventilar i que les persones no es creuin en l’entrada i sortida.

 • Les reserves s’hauran d’efectuar com a molt aviat 24h abans de la franja i dia que es vulgui utilitzar les instal·lacions.

 • L’accés a una persona a les instal·lacions sense reserva, només es permetrà en cas que les reserves no estiguin complertes.

 • El personal i els clients han de respectar una distància mínima interpersonal d’1,5 metres.

 • L’ús de vestidors es permet exclusivament pels usuaris que s’han de dutxar.

 • El personal utilitzarà el WC de minusvàlids i no el dels vestidors.

MESURES PROTECCIÓ I SEGURETAT NEXT PERSONAL TRAINING CLUB

 • Sistema tàctil quedarà anul·lat.

 • Marcar al terra el distanciament entre:

  • Distància client-recepció i client-monitor a recepció

  • Zona de benvinguda i recepció.

 • Instal·lar cartells informatius sobre les mesures sanitàries:

  • Desinfecció de calçat a l’entrada

  • Desinfecció de mans abans d’entrar i sortir del vestidor i de les instal·lacions

  • Desinfecció de tot el material que s’utilitzi i es toqui

  • Ús obligatori de mascareta i tovallola

 • Obligatorietat de l’ús de mascareta per desplaçar-se per les instal·lacions.

 • Col·locar gel hidroalcohòlic al accés i sortida de la instal·lació, a les sales d’entrenament i zones comunes i lavabos.

 • Garantir la ventilació adequada del local mínim durant 5 minuts i els últims 5 minuts de cada franja horària.

 • Assegurar que tots els lavabos hi hagi sabó, mocadors o tovalloles de paper.

 • Evitar compartir material que entra en contacte amb les mans, i en cas que no sigui possible, desinfectar-lo després de cada utilització per cada persona.

 • En les sales d’entrenament:

  • Respectar en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres.

  • Tenir disponibles polvoritzadors amb solució desinfectant i paper d’un sol ús per poder desinfectar els equipaments abans i després de cada ús.

 • La neteja i desinfecció cal que sigui exhaustiva i com a mínim 2 cops al dia.

 • Els espais d’atenció al públic i les sales d’entrenament cal netejar-los amb freqüència, especialment les zones de contacte amb les persones.

 • Cal establir un pla de neteja i desinfecció que determini els productes que s’han d’utilitzar, les superfícies i els espais que s’han de netejar i periodicitat. Cal dur a terme registres de la neteja.